Waruki sprzedaży Polcar

ASH Polcar - ROVERCAR Włodzimierz Wojdyła Ogólne warunki sprzedaży

Art. 1. Informacje wstępne

1. ROVERCAR Włodzimierz Wojdyła jest Autoryzowanym Dystrybutorem części oferowanych przez Polcar PPH i prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną, przy czym sprzedaż detaliczną reguluje art. 12 Sprzedaż konsumencka - niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży ROVERCAR.

2. Warunki sprzedaży takie jak: ceny zakupu, warunki i termin płatności, forma dostawy itp. są ustalane indywidualnie z Kupującym. W celu ustalenia tych warunków należy kontaktować się z Działem Handlowym ROVERCAR.

3. ROVERCAR stosuje oznaczenia produktów opracowane przez Polcar PPH wg Jednolitego Systemu Informowania o Jakości Części.

O - części oryginalne* (OE) oznakowane logo - znakiem towarowym producenta pojazdu.

Q - części oryginalne* (OEM/OES) oznakowane logo - znakiem towarowym producenta części, dostarczającego dany element na pierwszy montaż.

PC - części nadwozia o porównywalnej jakości**, które dodatkowo posiadają certyfikat jakości wydany przez jeden z instytutów: Centro Zaragoza, Thatcham lub TÜV Rheinland.

PJB - części o porównywalnej jakości**, szczególnie polecane przez dostawcę (dystrybutora), których jakość jest dodatkowo gwarantowana przez wskazanego w katalogu i zawsze tego samego Producenta.

PJ - części o porównywalnej jakości**, szczególnie polecane przez dostawcę (dystrybutora).

P - części o porównywalnej jakości**.

---

Części oznakowane Z i ZJ mogą być wykonane z różnych surowców i przy użyciu innych technologii niż te stosowane przy produkcji części oryginalnych.

---

ZJ - zamienniki o podwyższonej jakości, polecane przez dostawcę (dystrybutora).

Z - pozostałe zamienniki.

Podstawą do przygotowania Systemu oznaczeń jakościowych firmy Polcar PPH była dyrektywa Komisji Europejskiej 1400/2002 tzw. GVO (dziś jest to dokument historyczny, kontynuowany w Rozporządzeniu Komisji UE nr 461/2010).

* „oryginalne części zamienne” to części zamienne tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej, co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości, co części stosowane do montażu tych pojazdów;

** „części zamienne o porównywalnej jakości” to części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości, co komponenty, które są lub byty stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.

4. Oznaczenia produktów i informacje handlowe obowiązują wg aktualnej wersji katalogu elektronicznego eCar i katalogu internetowego (www.catalog.polcar.com nazwa ROVERCAR – zwane dalej „Katalogami Polcar”.

5. Lusterka oraz elementy oświetlenia nieposiadające znaku homologacji europejskiej (ECE) nie mogą być stosowane w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego na obszarze UE – normy te nie dotyczą pomocniczych żarówek LED wtedy, gdy są stosowane wewnątrz pojazdów.

6. Odpowiedzialność odnośnie wyeksportowania lusterek oraz elementów oświetlenia nieposiadających znaku homologacji europejskiej (ECE) poza granice UE spoczywa na kupującym.

7. Informacja o zakazie sprzedaży (wynikającym z zastrzeżeń patentowych) danego produktu w wybranym kraju, znajduje się w opisie części w Katalogach Polcar.

 

Art. 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi

1. Ze względu na to, iż wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją producenta nie przysługują na nie roszczenia z tytułu rękojmi.

2. Warunkiem rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych przez ROVERCAR jest prawidłowy dobór części przez kupującego w Katalogach Polcar poprzez weryfikację wszystkich informacji zawartych w opisie części i warunkach jej zastosowania. Numery OE i numery producentów zawarte w Katalogach Polcar, służą jako dodatkowa pomoc i nie mogą być traktowane jako jedyne i wiążące kryterium doboru części.

3. ROVERCAR ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady wynikające z jakości materiału lub wykonania, tylko w przypadku, kiedy zgłoszenie reklamacji zostanie złożone wraz z reklamowanym towarem do ROVERCAR w terminie 12, 18, 24 lub 36 miesięcy (w zależności od asortymentu i producenta). Termin ten liczony jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży przez ROVERCAR swojemu bezpośredniemu odbiorcy. Podstawą udzielenia gwarancji na zakupiony towar jest jego zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz profesjonalne przygotowanie i zamontowanie.

3.1. Gwarancja na oświetlenie obejmuje: szczelność, możliwość dopasowania oraz regulacji elementu i wynosi 12 miesięcy. Z wyjątkiem producentów: Hella, ULO, Farba, Varroc, Visteon oraz SRL - żarówki, na które gwarancja wynosi 24 miesiące. W oświetleniu samochodowym należy stosować żarówki o takich parametrach, jakie są przewidziane przez producenta samochodu lub producenta określonej lampy. Stosowanie żarówek większej mocy grozi uszkodzeniem lampy oraz utratą gwarancji.

3.2. Gwarancja na elementy układów termicznych wynosi 24 miesiące z wyjątkiem: wentylatorów wnętrza, wentylatorów chłodnic i klimatyzacji oraz elementów sterujących/regulatorów do nich, na które gwarancja wynosi 12 miesięcy. Zerwanie etykiety gwarancyjnej znajdującej się na części, powoduje utratę gwarancji. Dotyczy to: chłodnic, nagrzewnic, parowników, skraplaczy, sprężarek klimatyzacji, wentylatorów wnętrza, wentylatorów chłodnic i klimatyzacji w kompletacji z silnikiem.

W przypadku chłodnic i nagrzewnic warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie technologicznych płynów.

Zalecenia:
- przy wymianie chłodnicy lub nagrzewnicy z przyłączami na szybkozłączkę zaleca się wymianę oringów szybkozłączek na nowe.

W przypadku sprężarek klimatyzacji warunkiem udzielenia gwarancji jest profesjonalne przygotowanie i zamontowanie sprężarki zgodne z warunkami gwarancji zawartymi w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do towaru.

Wentylatory wyposażone w elektroniczne moduły sterujące można uruchamiać tylko po prawidłowym montażu w samochodzie do prawidłowo działającej instalacji elektrycznej. Podłączanie takich wentylatorów bezpośrednio do prądu poza pojazdem lub podłączanie do niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu może spowodować uszkodzenie samego modułu sterującego lub nawet pożar. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem nie podlegają gwarancji.

3.3. Gwarancja na części z grupy przewody wynosi 24 miesiące i dotyczy przewodów: chłodnic wody, chłodnic powietrza (intercoolerów), nagrzewnic oraz przewodów ssących.

3.4. Gwarancja na lusterka zewnętrzne marki SRL wynosi 36 miesięcy.

3.5. Gwarancja na amortyzatory montowane parami wynosi 24 miesiące, dotyczy to produktów: Bilstein, Delphi, Magneti Marelli oraz SRL.

Gwarancja na nowe oraz regenerowane kompresory zawieszenia, miechy i moduły powietrzne zawieszenia wynosi 24 miesiące, z wyjątkiem miechów i modułów powietrznych zawieszenia Bilstein, które są objęte gwarancją 18 miesięcy.

W zakresie tłumienia miarodajną jest ocena dokonana na stanowisku kontrolnym w stacji diagnostycznej łącznie z oceną sprawności innych elementów zawieszenia.

3.6. Gwarancja na sprzęgła oraz układy rozrządu i osprzętu wynosi 24 miesiące przy czym w przypadku układów rozrządu przebieg w okresie gwarancji może być maksymalnie taki jak określa producent pojazdu pomiędzy wymianami rozrządu. W ramach układów rozrządu i osprzętu marki Dexwal obowiązują odrębne zasady rozpatrzenia reklamacji i pokrycia ewentualnych kosztów naprawy silnika, które reguluje załącznik nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży ROVERCAR.

Gwarancja na elementy przekazania napędu i termostaty wynosi 12 miesięcy.

Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.

3.7. Gwarancja na elementy układu zawieszenia oraz układu kierowniczego (wahacze, sworznie wahaczy, tuleje gumowe i metalowo-gumowe, łączniki stabilizatorów, zwrotnice, drążki kierownicze, końcówki drążków kierowniczych, osłony, poduszki silnika i skrzyni biegów, itp.) wynosi 24 miesiące. Dotyczy to wszystkich produktów: Teknorot, SH oraz SRL. Pozostałe produkty objęte są gwarancją 12 miesięczną.

3.8. Gwarancja na elementy elektryczne i elektroniczne silnika oraz układu napędowego udzielana jest zgodnie z regulaminami producentów: Bosch, Delphi, Denso, Hella, Magneti Marelli, NGK, Valeo i wynosi 12 miesięcy (nie dotyczy alternatorów i rozruszników).

Gwarancja na alternatory i rozruszniki wynosi 24 miesiące.

Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.

Warunkiem rozpatrywania reklamacji na części, o których mowa w pkt. 3.8 jest nienaruszona etykieta gwarancyjna znajdująca się na reklamowanej części. W przypadku uszkodzenia lub braku etykiety gwarancyjnej reklamacja automatycznie zostanie odrzucana. Ta procedura dotyczy: akumulatorów, zaworów recyrkulacji spalin EGR, korpusów przepustnicy, wtryskiwaczy, alternatorów i rozruszników.

3.9. Gwarancja na akumulatory Magneti Marelli wynosi 24 miesiące – z wyjątkiem:

- akumulatorów o pojemności 100 Ah i więcej – gwarancja 12 miesięcy;

- akumulatorów linii Prima o pojemności od 110 Ah do 120 Ah – gwarancja 18 m-cy;

- akumulatorów linii Prima o pojemności od 125 Ah do 225 Ah – gwarancja 12 m-cy.

3.10. Gwarancja na filtry wynosi 12 miesięcy i jest udzielana zgodnie z regulaminami producentów. Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.

3.11. Gwarancja na sprężyny zawieszenia montowane parami wynosi 24 miesiące.

3.12. Gwarancja na przekładnie kierownicze i pompy wspomagania (układu kierowniczego) wynosi: 24 miesiące na produkty SRL, 12 miesięcy na pozostałe produkty.

3.13. Gwarancja na podnośniki szyb producent EU wynosi 36 miesięcy, pozostałe podnośniki szyb posiadają 12 miesięcy gwarancji.

3.14. Gwarancja na nowe filtry cząstek stałych wynosi 24 miesiące. Gwarancja na regenerowane filtry cząstek stałych wynosi 36 miesięcy i jest udzielana zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do zakupionego towaru. Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest zwrot zestawu montażowego jeśli był dołączony do zakupionej części. W obu przypadkach rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.

3.15. Gwarancja na turbosprężarki oraz rdzenie, zawory i sterowniki turbosprężarek wynosi 24 miesiące. Gwarancja na turbosprężarki udzielana jest zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do zakupionego towaru. Warunkiem rozpatrywania reklamacji na turbosprężarki są:

- nienaruszona etykieta gwarancyjna znajdująca się na reklamowanej części oraz w karcie gwarancyjnej;

- zwrot kompletu uszczelek – jeśli był dołączony do zakupionej części.

Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.

3.16. Gwarancja na elementy układu hamulcowego (tarcze, klocki, bębny, szczęki, cylinderki) marki SRL wynosi 24 miesiące.

3.17. Gwarancja na wszystkie nie wyszczególnione powyżej produkty wynosi 12 m-cy.

4. Odpowiedzialność ROVERCAR jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje ROVERCAR.

 

Art. 3. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wysyłek firmą spedycyjną, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie transportu nastąpiło uszkodzenie towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności dla zabezpieczenia prawa do odszkodowania, w tym zażądać sporządzenia przez przewoźnika stosownego protokołu szkody, a następnie zawiadomić Dział Reklamacji w ciągu 8 godzin od momentu odbioru przesyłki od przewoźnika. Podstawą do reklamacji są protokół szkody, list przewozowy i kopia faktury zakupu. Dalsze postępowanie ustala się z Działem Reklamacji.

2. W przypadku wysyłek transportem ROVERCAR, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Po przeprowadzeniu sprawdzenia części, Kupujący poświadcza kierowcy na Protokole odbioru w jakim stanie części odbiera lub odmawia ich odbioru. W przypadku warunkowego odbioru uszkodzonej części, dalsze postępowanie ustala się z Działem Reklamacji ROVERCAR.

2.1.W przypadku gdy Kupujący nie ma możliwości sprawdzenia stanu części w momencie dostarczenia przesyłki (dostawa poza godzinami pracy), Kupujący ma obowiązek bezzwłocznego zweryfikowania części po rozpoczęciu dnia pracy i natychmiastowego zawiadomienia o ewentualnych uszkodzeniach Dział Reklamacji ROVERCAR. Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy: wwrovercar@onet.pl, podając numer katalogowy towaru, numer dokumentu jego zakupu oraz rodzaj uszkodzenia. Podstawą reklamacji jest prawidłowo wypełniony dokument Zgłoszenia reklamacji. Reklamowany towar należy przesłać do Działu Reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania zawiadomienia. W sytuacji gdy, Kupujący chce zatrzymać uszkodzoną część – dalsze postępowanie ustala z Działem Reklamacji ROVERCAR.

3. W przypadku gdy w przesyłce występują niezgodności (brak, źle wydane/oznakowane/spakowane) z fakturą, należy je zgłosić, zależnie od rodzaju niezgodności i rodzaju dostarczenia przesyłki - kierowcy lub na adres mailowy wwrovercar@onet.pl prawidłowo wypełniając Zgłoszenie reklamacji ilościowej (dostępne na stronie www.polcar.com zakładka Strefa Klienta/Przydatne formularze lub pod linkiem www.polcar.com/pl/pliki-do-pobrania) nie później niż:

1) brak w przesyłce/dostawie – zgłosić kierowcy/dostawa poza godzinami pracy - 8 godziny od otrzymania przesyłki

2) inne niezgodności (źle wydane, źle oznakowane, źle spakowane) w przesyłce/dostawie - 48 godzin od otrzymania przesyłki.

ROVERCAR rozpatrzy Reklamację ilościową maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

4. W przypadku odbioru własnym transportem wymagane jest dokładne sprawdzanie ilościowe i jakościowe towaru na miejscu i natychmiastowe zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

5. W przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru, to jest takich, które możliwe były do wykrycia dopiero w trakcie montażu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja dotyczy braku możliwości dopasowania części nadwozia i oświetlenia, Kupujący zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego dodatkowo dokumentację fotograficzną, przedstawiającą prawidłowy montaż reklamowanej części, przyczynę reklamacji oraz wszelkie oznaczenia występujące na reklamowanym produkcie, włącznie z naklejkami znajdującymi się na jego opakowaniu. Dokumentację należy przesłać na adres mailowy wwrovercar@onet.pl lub dołączyć w wersji elektronicznej do reklamowanego towaru.

6. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się zgodnie z poniższą procedurą obowiązującą w ROVERCAR.

W sposób uzgodniony z Działem Reklamacji należy dostarczyć:

1) wypełniony formularz „Zgłoszenie reklamacji” (dostępny na stronie www.polcar.com zakładka Strefa Klienta/Przydatne formularze lub pod linkiem www.polcar.com/pl/pliki-do-pobrania lub u kierowcy) wraz z reklamowanym towarem,

2) kartę gwarancyjną (w przypadku wyrobów, na które została wydana),

3) poświadczenie autoryzowanego warsztatu lub stacji diagnostycznej o zaistniałej wadzie,

4) zdjęcia z montażu – dotyczy części nadwozia i oświetlenia w przypadku braku możliwości dopasowania.

7. ROVERCAR rozpatrzy reklamację maksymalnie w ciągu 21 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru - z wyjątkiem sytuacji kiedy reklamowany towar jest wysyłany do producenta/gwaranta. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od ROVERCAR czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

8. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od opinii wystawionej przez ROVERCAR na podstawie opinii Polcar PPH w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

9. Odpowiedzialność ROVERCAR nie obejmuje zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów takich jak: koszt demontażu i montażu, transportu, lakierowania, badań diagnostycznych itp.

10. Pozytywne zakończenie postępowania reklamacyjnego dokumentowane jest fakturą korygującą, która stanowi przesłankę uzasadniającą obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w dacie jej wystawienia.

 

Art. 4. Opłaty dodatkowe

1. ROVERCAR zastrzega sobie prawo pobrania opłaty dodatkowej na wybrane towary z oferowanego asortymentu, która powiększa cenę towaru. Informacja o asortymencie objętym opłatą dodatkową jak i o wysokości opłaty dodatkowej zawarta jest w Katalogach Polcar.

2. Wysokość opłaty dodatkowej wykazywana jest zawsze oddzielną pozycją na fakturze VAT.

3. Opłata dodatkowa płatna jest zgodnie z warunkami i terminami płatności przyznanymi danemu Klientowi.

4. W celu rozliczenia i otrzymania zwrotu wpłaconej opłaty dodatkowej Kupujący zobowiązuje się zwrócić ROVERCAR zużyty odpowiednik zakupionej części (identyczny z zakupionym) w stanie nadającym się do regeneracji w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Kryteria dotyczące stanu technicznego przyjmowanych części zużytych, dostępne są w Działach Sprzedaży, Reklamacji lub na stronie www.polcar.com lub www.rovercar-sosnowiec.pl . Część zużytą należy dostarczyć do ROVERCAR w uzgodniony z Działem Reklamacji sposób. Wymagane jest dołączenie wypełnionego formularza „Zgłoszenie zwrotu części zużytych”, który jest dostępny w Działach Sprzedaży, Reklamacji lub na stronie www.polcar.com zakładka Strefa Klienta/Przydatne formularze lub pod linkiem www.polcar.com/pl/pliki-do-pobrania /

5. Dział Reklamacji ROVERCAR zweryfikuje zwróconą część zużytą w ciągu 21 dni roboczych od dnia dostarczenia części – z wyjątkiem sytuacji kiedy weryfikacja elementu wymaga udziału firmy regenerującej. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od ROVERCAR czas weryfikacji może ulec wydłużeniu. Jeżeli część zużyta zostanie oceniona jako nadająca się do regeneracji, ROVERCAR wystawi fakturę korygującą równą wysokości wpłaconej opłaty dodatkowej.

6. ROVERCAR nie zwraca otrzymanych od Klienta części zużytych - ocenionych jako nadające się do regeneracji. Dotyczy to: półosi napędowych, pomp wspomagania, przekładni kierowniczych, zacisków hamulcowych, turbosprężarek, filtrów cząstek stałych, kompresorów zawieszenia, miechów i modułów powietrznych zawieszenia, ale wyłącznie tych, które sprzedawane są w systemie z opłatą dodatkową.

 

Art. 5. Zwrot niewłaściwie zakupionych towarów

1. ROVERCAR nie przyjmuje zwrotów części - po upływie 7 dni od daty wystawienia faktury i  zwrotów części elektrycznych i elektronicznych (z wyłączeniem pozycji zabezpieczonych plombą zwrotową, które posiadają w Katalogach Polcar wpis „plomba zwrotowa”; części te można zwrócić wyłącznie w sytuacji, kiedy plomba zwrotowa i opakowanie są w stanie nienaruszonym), płynów eksploatacyjnych, chemii warsztatowej, chemii i kosmetyków samochodowych i motocyklowych, części przecenionych (opisanych w Katalogach Polcar jako uszkodzone w transporcie i z przypisaną kategorią uszkodzenia „A”, „B” lub „C”) oraz części opisanych w Katalogach Polcar statusem „Tylko na zamówienie” a także „Do wyprzedania” – gdy zwrot następuje po upływie 7 dni od daty wystawienia faktury (części „Do wyprzedania” są przyjmowane warunkowo wyłącznie przed upływem 7 dni od zakupu).

2. W przypadku pomyłki Kupującego w odniesieniu do części nie wymienionych w ust. 1 niniejszego art., Kupujący ma prawo zwrócić towar zgłoszony do zwrotu na poniższych warunkach zależnych od momentu zgłoszenia:

1) przed upływem 7 dni lub w przypadku produktów marki SRL 21 dni od daty wystawienia faktury – zwrot bez opłaty manipulacyjnej (wyjątki ust. 3 i 4 niniejszego art.),

2) po upływie 7 dni lub w przypadku produktów marki SRL 21 dni od daty wystawienia faktury – zwrot jest akceptowany warunkowo po weryfikacji, zawsze z opłatą manipulacyjną w wysokości minimum 20% wartości zwracanego towaru – nie mniej jednak niż 7 złotych netto za każdą zwracaną sztukę.

3. Zwroty towarów, których cena jednostkowa dla Kupującego nie przekracza kwoty 25 złotych brutto są obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 7 złotych netto za każdą zwracaną sztukę. Ta procedura nie dotyczy produktów marki SRL – zwracanych przed upływem 21 dni od daty wystawienia faktury.

4. W sytuacji, gdy wartość zwrotów (zgłaszanych przed upływem 7 dni od daty wystawienia faktury) przekroczy limit 2% średniego miesięcznego obrotu Klienta (liczonego z 3 ostatnich miesięcy), ROVERCAR zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości zwracanego towaru - nie mniej jednak niż 7 złotych netto za każdą zwracaną sztukę. Wyjątek od tej zasady stanowią części „mechaniczne” do których zaliczamy części z podkatalogu Mechanika (bez części elektrycznych i elektronicznych), miski olejowe i podnośniki szyb z podkatalogu Nadwozie i części powiązane a także wszystkie produkty marki SRL – te części nie powiększają wartości zwrotów (nie są wliczane do limitu 2%).

5. Zgłoszenie zwrotu towaru dokonuje się zgodnie z poniższą procedurą obowiązującą w ROVERCAR:

1) chęć zwrotu należy zgłosić drogą mailową na adres wwrovercar@onet.pl lub wypełniając „Listę Zwrotową” otrzymaną od kierowcy.

2) po zaakceptowaniu zwrotów przez ROVERCAR w odpowiedzi otrzymacie Państwo dokument potwierdzający korektę sprzedaży.

3) do zwracanego towaru należy dołączyć kartę gwarancyjną (jeżeli została wydana).

6. Zwrot towaru następuje w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w sposób i w terminie uzgodnionym z Działem Reklamacji. W przypadku usunięcia lub uszkodzenia przez Klienta etykiety towarowej Polcar PPH, znajdującej się na opakowaniu lub na zwracanej części – ROVERCAR zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 7 złotych netto za każdą zwracaną sztukę.

7. Zwracany towar nie może nosić śladów montażu.

8. Zwroty towaru wysyłane firmami kurierskimi powinny być realizowane wyłącznie na koszt nadawcy.

9. Pozytywne zakończenie procedury zwrotu towaru dokumentowane jest fakturą korygującą, która stanowi przesłankę uzasadniającą obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w dacie jej wystawienia.

 

Art. 6. Zamówienia Specjalne

1. Zamówienia Specjalne to zamówienia na towar spoza Magazynu Głównego Polcar PPH znajdującego się w Wólce Kosowskiej przy ul.  Polnej 6, na wyraźny, pisemny wniosek Kupującego.

2. Warunkiem realizacji przez ROVERCAR Zamówienia Specjalnego jest wpłata przez Kupującego zaliczki w wysokości minimum 30% wartości zamawianego towaru w oparciu o otrzymaną proformę.

3. Towar zakupiony na Zamówienie Specjalne nie podlega zwrotowi.

4. Towar zakupiony na Zamówienie Specjalne objęty jest warunkami gwarancji i rękojmi zgodnie z Art.2 Ogólnych Warunków Sprzedaży ROVERCAR.

5. Reklamacje towaru zakupionego na Zamówienie Specjalne rozpatrywane są zgodnie z Art.3 Ogólnych Warunków Sprzedaży ROVERCAR.

6. W przypadku niedotrzymania przez ROVERCAR podanego na fakturze zaliczkowej terminu realizacji Zamówienia Specjalnego Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia bez ponoszenia konsekwencji. W takiej sytuacji ROVERCAR zwraca Kupującemu wpłaconą na poczet tego zamówienia zaliczkę.

7. W przypadku rezygnacji Kupującego z Zamówienia Specjalnego z przyczyn innych niż zawarte w ust. 6 niniejszego art., ROVERCAR zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej zaliczki.

 

Art. 7. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Szyb Saint-Gobain

ROVERCAR prowadzi sprzedaż szyb firmy Saint-Gobain. Zasady regulujące tą sprzedaż zawarte są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw Szyb Saint-Gobain będących załącznikiem nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży ROVERCAR.

 

Art. 8. Ograniczenie odpowiedzialności

ROVERCAR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z używania produktów w nietypowych warunkach, wadliwej konserwacji, wykorzystania do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub innych niż przewidziane przez producenta, przechowywania w nieodpowiednich warunkach, normalnego zużycia produktów rozumianego jako naturalne zużycie poprzez użytkowanie przewidziane przez producenta, oddziaływania zewnętrznych czynników mechanicznych i chemicznych, montażu niezgodnego z zaleceniami oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu części przylegających lub współpracujących z danym produktem.

ROVERCAR nie ponosi również odpowiedzialności za towar, kiedy identyfikacja reklamowanego produktu nie jest możliwa ze względu na usunięcie fabrycznych oznaczeń występujących na części.

 

Art. 9. Cena i warunki płatności

1. Cena towaru jest ceną uwidocznioną na wystawionej fakturze.

2. Przez dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień wpływu należności na rachunek bankowy bądź wpłaty do kasy ROVERCAR.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ROVERCAR ma prawo naliczyć odsetki w wysokości określonej ustawowo.

4. Roszczenia zgłaszane przez Kupującego z tytułu gwarancji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za zakupione towary.

5. ROVERCAR może zażądać dostarczenia gwarancji bankowej lub podpisania weksla w przypadku realizacji pierwszego zamówienia płatnego w formie przelewu lub w przypadku stwierdzenia zwiększonego ryzyka.

6. ROVERCAR na wniosek Kupującego może ustalić dla Kupującego limit kredytowy na określony czas. Podstawę wyliczenia wysokości limitu będą stanowić dostarczone firmie ROVERCAR odpowiednie dokumenty (finansowe, majątkowe) oraz inne dane, w tym także informacje o współpracy handlowej.

7. W uzasadnionych przypadkach Kupujący może wystąpić o zwiększenie przyznanego limitu kredytowego.

8. ROVERCAR zastrzega sobie prawo do niezrealizowania potwierdzonego zamówienia towaru w przypadku wystąpienia przed wysyłką jednego z warunków:

1) przekroczony limit kredytowy,

2) przeterminowane płatności.

 

Art. 10. Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży

1. ROVERCAR zastrzega sobie prawo własności towaru, aż do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny zakupu (nabycia).

2. Do czasu zapłacenia całkowitej ceny zakupu Kupujący będzie przechowywał towar w taki sposób, że będzie on jednoznacznie możliwy do zidentyfikowania jako własność ROVERCAR.

3. Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny w ustalonym terminie ROVERCAR może zażądać zwrotu towaru.

 

Art. 11. Zastrzeżenie praw autorskich

1. Prawa autorskie do zdjęć, rysunków i danych zawartych w Katalogach Polcar (elektronicznym i internetowym), a także w katalogach drukowanych stanowią własność Polcar PPH. W związku z powyższym, Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać ani nie rozpowszechniać ich bez zgody właściciela.

2. Kupujący nie ma prawa używać znaku lub logo Polcar w innej formie niż uzgodniona z Polcar PPH. W szczególności Kupujący nie może dokonać zmian znaku lub logo Polcar.

3. Kupujący nie ma prawa używać numeru katalogowego Polcar PPH na fakturach sprzedaży w przypadku gdy, dana część nie pochodzi z Polcar PPH.

 

Art. 12. Sprzedaż konsumencka

Warunki sprzedaży konsumenckiej, prowadzonej przez firmę ROVERCAR reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2002 roku, nr 141, poz. 1176).

 

Art. 13. Informacje końcowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i zastępują w całości wcześniej obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży.

2. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Ogólnych Warunków Sprzedaży, ROVERCAR zobowiązuje się do ich przedstawienia Kupującemu.

3. W przypadku sprzeczności któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, wszelkie inne postanowienia pozostają w mocy.

4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeks Cywilny.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby ROVERCAR.

 

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1: Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Szyb Saint-Gobain.

- załącznik nr 2: Ogólne Zasady Rozpatrzenia Reklamacji Układów Rozrządu i Osprzętu Dexwal.